Політика конфіденційності

Ця політика конфіденційності (далі “Політика”) пояснює нашу практику конфіденційності для використання веб-сайту https://proverka.com.ua (далее именуемый «Веб-Сайт»), що надається юридичним онлайн сервісом PROVERKA.COM.UA (дальше «PROVERKA.COM.UA»).

1. Загальні положення

1.1. Ця Політика описує процедуру, встановлену PROVERKA.COM.UA для обробки Персональних даних, зібраних через Веб-сайт. У всіх зазначених випадках PROVERKA.COM.UA повинен обробляти персональні дані Користувачів виключно в обсязі, що вимагається Конвенцією про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Правилами (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту і Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і про вільне переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46/EC (Загальні правила захисту даних). Справжня Політика конфіденційності була розроблена відповідно до положень цих документів.

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

2.1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

2.2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);

2.3. Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою https://proverka.com.ua;

2.4. Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, що містяться в базах даних персональних даних, та інформаційних технологій і технічних засобів, що забезпечують їх обробку;

2.5. Знеособлення персональних даних – дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві або іншому суб’єкту персональних даних;

2.6. Оброблення персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що вчиняються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включно зі збиранням, записуванням, систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням (поновленням, зміною), витяганням, використанням, переданням (розповсюдженням, наданням, доступом), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних.;

2.7. PROVERKA.COM.UA – державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, які самостійно або спільно з іншими особами організовують і (або) здійснюють оброблення персональних даних, а також визначають цілі оброблення персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробленню, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

2.8. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначається Користувачеві веб-сайту https://proverka.com.ua;

2.9. Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту https://proverka.com.ua;

2.10. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;

2.11. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передання персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, зокрема оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних у будь-який інший спосіб;

2.12. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі;

2.13. Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Використовуючи Веб-сайт, Користувач дає свою згоду PROVERKA.COM.UA на обробку його особистих даних, таких як:

3.1. Прізвище, ім’я, по батькові;

3.2. Електронна адреса;

3.3. Номера телефонів;

3.4. Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (у т.ч. файлів “cookie”) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика та інших).

3.5. Перелічені вище дані далі за текстом Політики об’єднані загальним поняттям Персональні дані.

Цілі обробки персональних даних

4.1. Мета обробки персональних даних Користувача – зв’язок з Користувачем для надання послуг.

4.2. Також PROVERKA.COM.UA має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові статті, послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши PROVERKA.COM.UA лист на адресу електронної пошти office@proverka.com.ua з поміткою “Відмова від сповіщень про нові продукти та послуги і спеціальні пропозиції”.

4.3. Знеособлені дані Користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, слугують для збору інформації про дії Користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних

5.1. PROVERKA.COM.UA обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та/або надсилання Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://proverka.com.ua. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані PROVERKA.COM.UA, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

5.2. PROVERKA.COM.UA обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (ввімкнено збереження файлів “cookie” і використання технології JavaScript).

6. Порядок збирання, зберігання, передання та інших видів обробки персональних даних

6.1. Безпека персональних даних, які обробляються PROVERKA.COM.UA, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

6.2. PROVERKA.COM.UA забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що унеможливлюють доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

6.3. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства.

6.4. PROVERKA.COM.UA залишає за собою право відповідно до вимог законодавства обмінюватися інформацією з приватними особами та державними органами з такою метою:

6.4.1. боротьби з шахрайством і зловживаннями на Веб-сайті;

6.4.2. розслідування передбачуваних порушень закону або боротьби з будь-якими іншими передбачуваними порушеннями Угоди користувача для використання Веб-Сайту Користувачами.

6.5. PROVERKA.COM.UA може надавати персональні дані Користувачів на запити компетентних органів, оформлених відповідно до вимог законодавства.

6.6. В разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом надіслання PROVERKA.COM.UA повідомлення на адресу електронної пошти PROVERKA.COM.UA office@proverka.com.ua з позначкою “Актуалізація персональних даних”..

6.7. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши PROVERKA.COM.UA повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу PROVERKA.COM.UA office@proverka.com.ua з позначкою “Відкликання згоди на обробку персональних даних”.

7. Транскордонна передача персональних даних

7.1. PROVERKA.COM.UA до початку здійснення транскордонного передання персональних даних зобов’язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснювати передання персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.

7.2. Транскордонне передання персональних даних на території іноземних держав, що не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб’єкта персональних даних на транскордонне передання його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

8. Прикінцеві положення

8.1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з питань, що цікавлять, які стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до PROVERKA.COM.UA за допомогою електронної пошти office@proverka.com.ua.

8.2. В цьому документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних PROVERKA.COM.UA. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

8.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://proverka.com.ua/polityka-konfidentsiinosti.html.

9. Внесення змін до Політики

9.1. PROVERKA.COM.UA може час від часу оновлювати цю Політику, а нова версія Політики набуває чинності в той день, коли вона завантажується в Інтернеті на цій сторінці, якщо інше не передбачено такою оновленою Політикою конфіденційності.

9.2. PROVERKA.COM.UA не зменшить Ваші права відповідно до цієї Політики без Вашої явної згоди. PROVERKA.COM.UA також збереже попередні версії цієї Політики в архіві для вашого огляду.

10. Контактні дані

Якщо у вас є питання:

Надішліть електронного листа за адресою office@proverka.com.ua

Взаємодія Сайту з іншими ресурсами

При використанні Користувачем сервісів на сторінках Сайту можуть бути наявні коди інших інтернет-ресурсів і третіх осіб, внаслідок чого такі інтернет ресурси і треті особи отримують Ваші дані. Отже, ці інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про те, що Ви відвідали ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер Користувача. Такими інтернет-ресурсами можуть бути:

  • системи зі збору статистики відвідувань сервісів (наприклад, лічильники Google Analytics);
  • системи банеропоказів (наприклад, Google AdSense);
  • соціальні плагіни мереж (форумів) (наприклад, Facebook, Twitter).

Система зі збору статистики відвідувань сервісу Google Analytics

На деяких сторінках нашого сайту встановлені коди сервісу Google Analytics. Ці сервіси можуть отримувати і обробляти інформацію винятково про те, що ви відвідали сторінку та іншу інформацію, яка передається вашим браузером.

Використання зазначених сервісів нам необхідно для оперативного аналізу відвідувань сайту, внутрішньої та зовнішньої оцінки відвідуваності сайту, глибини переглядів, активності користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів ми не зберігаємо і не обробляємо.

Відповідно, якщо Користувач з якихось причин не бажає, щоб зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних, Користувач може за власним бажанням «розлогінитися» (вийти зі свого акаунта), очистити «Cookies» (через свій браузер).

У разі згоди Користувача, так чи інакше, ми рекомендуємо завжди ознайомлюватися з Політикою конфіденційності та/або порядком збору та використання вказаними та аналогічними сервісами персональних даних фізичних осіб для уникнення непорозумінь чи запобігання порушення прав суб’єктів персональних даних, оскільки Ми не несемо відповідальності в частині збору/обробки/використання зазначеними/аналогічними сервісами персональних даних.

Політика конфіденційності сервісу Google Analitics викладена на сторінці http://www.google.com/analytics/terms/ru.html

Система банеропоказів Google AdSense

На деяких сторінках нашого сайту встановлений код сервіса системи банеропоказів «Google AdSense». Дані системи дозволяють коректно відображати рекламні матеріали на нашому сайті, відстежувати ефективність рекламних кампаній. Цей сервіс може отримувати і обробляти інформацію про те, що ви відвідали сторінку, та іншу інформацію, яка передається вашим браузером.

Політика конфіденційності сервісу “Google AdSense” викладена на сторінці https://policies.google.com/privacy